นักเขียนดัง ชี้ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ขึ้นจริง ควายส้ม-แดง ก็จะโทษว่าเป็นเพราะลุงตู่อย่างแน่นอน

นายอธิชัย บุญประสิทธิ์ นักเขียนเรื่องสั้นโพสต์ เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ “ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ขึ้นจริง ควายส้ม-แดงก็จะโทษว่า เป็นเพราะลุงตู่อย่างแน่นอน”

นักเขียนดัง ชี้ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ขึ้นจริง ควายส้ม-แดง ก็จะโทษว่าเป็นเพราะลุงตู่อย่างแน่นอน 1