ประกาศในราชกิจจาฯ คำพิพากษาจำคุก 2 เดือน ‘ระพิพรรณ-เมียพี่กีร์’ คดีแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๓๗/๒๕๖๒ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ผู้ถูกกล่าวหา โดยเผยแพร่ลงในเวบไชต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

สำหรับคำพิพากษา คลิกอ่านทั้งหมด

ประกาศในราชกิจจาฯ คำพิพากษาจำคุก 2 เดือน 'ระพิพรรณ-เมียพี่กีร์' คดีแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จ 1