โดดเดี่ยวมิ่งขวัญ! 5 สส.เศรษฐกิจใหม่ปันใจให้รัฐบาล โหวตผ่านร่างพรบ.งบฯปี 2563

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563 ในการผลโหวตลงมติวาระ 3 ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่มีมติเห็นด้วย 253 ต่อ 0 เสียงงดออกเสียง 196 เสียงไม่ลงคะแนน1 เสียงนั้น

ปรากฏว่ามีส.ส.ฝ่ายค้านที่ไปร่วมลงคะแนนเห็นด้วยให้กับฝ่ายรัฐบาล7 คน 

เป็นของพรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 คนได้แก่นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล\ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 พรรคเศรษฐกิจได้ส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน 6 คน  มีเพียงนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่งดออกเสียงคล้อยตามมติวิปฝ่ายค้าน

ขณะที่พรรคเพื่อไทย1 คนได้แก่นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานีและพรรคประชาชาตินายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี

ส่วนนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ลงมติไม่ลงคะแนนเสียง.