‘วัฒนา’ หนุนเสรีภาพ ‘วิ่งไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง’ แต่หาฝ่ายหลังมีทั้งความรุนแรงและสร้างความเกลียดชัง!

นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิพพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ “เห็นการแสดงออกของสองฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองบอกได้อย่างชัดเจนว่าสังคมไทยยังแยกออกเป็นสองแนวความคิดตามวัย โดยกลุ่มที่สนับสนุนประยุทธ์ส่วนใหญ่สูงวัยและมีแนวความคิดอนุรักษ์นิยม ส่วนกลุ่มไม่เอาประยุทธ์อายุยังน้อยและมีความคิดค่อนไปทางเสรีนิยม

สำหรับผมเคารพการแสดงออกของทั้งสองฝ่ายเพราะเป็นเสรีภาพ แม้การแสดงออกของฝ่ายที่สนับสนุนประยุทธ์ต่อนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามจะมีทั้งความรุนแรงและสร้างความเกลียดชังแต่เมื่อไม่ผิดกฎหมายก็ถือเป็นเสรีภาพที่ทำได้ ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ประชาชนที่มีจิตใจเป็นธรรมย่อมมองออก

สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่แนวความคิดที่ต่างกันเพราะในระบอบประชาธิปไตยความแตกต่างถือเป็นเรื่องปกติ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่างหากที่จะเป็นอันตรายเพราะนอกจากจะไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้วยังเลือกปฏิบัติกับประชาชนสองกลุ่มไม่เหมือนกัน นั่นคือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งส่วนใหญ่คือตำรวจและฝ่ายปกครองกำลังตอกลิ่มสร้างความขัดแย้งให้กับคนในชาติเสียเอง

สิ่งที่สังคมต้องพิจารณาคือเหตุใดรัฐบาลที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นจึงไม่ห้ามปรามและปกป้องการแสดงออกอันเป็นเสรีภาพของประชาชน หรือเป็นแบบที่หลายฝ่ายเข้าใจว่ารัฐบาลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการใช้อำนาจตามอำเภอใจนั้น ถ้าเป็นแบบนั้นก็สมควรออกมาไล่อย่างจริงจังเพราะนอกจากจะไม่มีสติปัญญาบริหารประเทศแล้วยังสร้างความแตกแยกอีก อยู่ไปก็หนักแผ่นดิน”