‘วันชัย’ ฉะใครที่ทำให้แตกสามัคคี แบ่งฝักแบ่งฝ่าย คนพวกนี้อยู่ยากและไม่สมควรจะอยู่

นายวันชัย สอนศิริ ทนายความ และมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กเตือนสังคมว่า “ประเทศเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหลักยึดของประเทศ

ชาติ คือความเป็นหนึ่งเดียว เป็นปึกแผ่น

ศาสนา คือขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและศีลธรรม

พระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมจิตใจ ใครที่ทำให้เกิดการแตกแยกแตกสามัคคี แบ่งฝักแบ่งฝ่าย… คนพวกนี้อยู่ยากและไม่สมควรจะอยู่”