เฮลั่นพรรค! ศาลรธน.วินิจฉัยชัด ‘อนาคตใหม่’ ไม่ล้มล้างการปกครอง

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2563 องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังกฺอ่านคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองของพรรคอนาคตใหม่ ที่นายณฐพร โตประยูร เป็นผู้ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 โดยใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 50 

โดยมี 4 ผู้ถูกร้อง ดังนี้ พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2, นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4  ทั้งนี้ นายณฐพร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของ นายธนาธร, นายปิยบุตร และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

องค์คณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญพิเคราะห์ มีคำวินิจฉัยว่า  เป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้ร้อง   และเป็นข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์  ผู้ถูกร้องไม่มีพฤติการณ์ว่าผู้ถูกร้องทั้ง 4 ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด  จึงวินิจฉัยว่าไม่เป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา 49

ภายหลังคำวินิจฉัยขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายกาศที่พรรคอนาคตใหม่เต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ต่างแสดงความดีใจไชโยโห่ร้อง ให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค