เปิดคำวินิจฉัยละเอียดยิบ ‘อนาคตใหม่ -ธนาธร-ปิยบุตร-กก.บห.’ ไม่ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลการพิจารณาวินิจฉัยฉบับเต็มในคดีคำร้องของ นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระทำของผู้ร้องทั้ง 4 คือ พรรคอนาคตใหม่, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

โดยคำวินิจฉัยขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีรายละเอียดดังนี้

เปิดคำวินิจฉัยละเอียดยิบ 'อนาคตใหม่ -ธนาธร-ปิยบุตร-กก.บห.' ไม่ล้มล้างการปกครอง 1
เปิดคำวินิจฉัยละเอียดยิบ 'อนาคตใหม่ -ธนาธร-ปิยบุตร-กก.บห.' ไม่ล้มล้างการปกครอง 2
เปิดคำวินิจฉัยละเอียดยิบ 'อนาคตใหม่ -ธนาธร-ปิยบุตร-กก.บห.' ไม่ล้มล้างการปกครอง 3