ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ กกต.ให้ 3 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองจำนวน 3 พรรคการเมืองประกอบด้วย พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย , พรรคมหาชน ,พรรคแทนคุณแผ่นดิน

อ่านรายละเอียด ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเพื่อสหกรณ์ไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคมหาชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคแทนคุณแผ่นดินสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง