อาลัย ‘ปู่ชัย ชิดชอบ’ อดีตประธานรัฐสภา เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ ในวัย 92 ปี

มีรายงานว่า นายชัยชิด ชอบอดีตประธานรัฐสภาบิดา ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมและนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมยูนเต็ด ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบด้วยวัย
92 ปี

สำหรับประวัติของ นายชัย ชิดชอบ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรษฎรแบบปัญชีรายชื่อ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนพรคภูมิใจไทยได้รับเล็อกเป็นตัวแทนพรคพลังประชาชน ในการเลือก ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนหน้านี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรษฎร(ส.ส.)หลายสมัยและสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดบุรีรัมย์

นายชัย ชิดชอบ เกิดที่บ้านเพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรของนายเมียศ กับนางเรียด ชิดชอบ จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

นายชัย ชิดชอบ ใช้วุฒิการศึกษาม. 6 ถึงพ.ศ. 2539 ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 กำหนดให้ส.ส. ต้องจบปริญญาตรี นายชัย จึงสมัครเรียนต่อ ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แลศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขารัฐศาสคร์มหาวิทยาสัยรามคำแหง

ชีวิตส่วนตัว นายชัย ชิดชอบ สมรสกับนางละออง ชิดชอบ มีบุตรชาย5คนหญิง 1 คนบุตร คือนายเนวิน ชิดชอบ เป็นประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และรมว.คมนาคม