‘เจิมศักดิ์’ ยก ‘นิพิฏฐ์’ แบบอย่างที่ดีของปชป. เชื่อหากเป็นฝ่ายค้านอิสระ จะทำประโยชน์ให้กับประเทศได้มากกว่านี้

นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี้

การที่ส.ส.ลงมติแทนกัน จะทำให้พระราชบัญญัติงบประมาณต้องมีปัญหาทั้งฉบับหรือไม่

คนในรัฐบาลพยายามบอกว่ามีปัญหาเฉพาะมาตราที่มีการลงมติโดยทุจริตและถ้าหักจำนวน

ส.ส. 2 คนคะแนนก็ผ่านไปได้

ผมคิดว่าพระราชบัญญัติงบประมาณฯน่าจะมีปัญหาทั้งฉบับเพราะมีการลงมติในวาระสาม ซึ่งเป็นการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งฉบับ

เมื่อมีการทุจริตในการลงมติวาระสาม ก็ย่อมทำให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติการกล่าวทั้งฉบับเสืยไป

ส่วนผู้ที่ทุจริตต่อหน้าที่ น่าจะมีความผิดอาญาตามกฏหมายของปปช.มีโทษจำคุก ในอัตราโทษที่สูงกว่ามาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญา

คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นตัวอย่างที่ดีของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

หากประชาธิปัตย์ เป็นพรรคฝ่ายค้าน อิสระ จะทำประโยชน์ให้กับประเทศได้มากกว่านี้

รัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อประชาชน ด้วยหรือไม่ ?