เข้าใจหรือยัง นักเขียน อธิบายชัด ‘ชังชาติ’ คือการกระทำที่ทำให้ชื่อเสียง เกียรติภูมิของชาติเสียหาย…เพียงเพื่อต้องการล้มรัฐบาลที่ไม่ใช่ฝ่ายของตนเ

นายอธิชัย บุญประสิทธิ์ นักเขียนชื่อดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ชังชาติ”  คือการกระทำที่ทำให้ชื่อเสียงเกียรติภูมิของชาติเสียหายด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จบิดเบือน  เพียงเพื่อต้องการล้มรัฐบาลที่ไม่ใช่ฝ่ายของตนเท่านั้น  โดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่อชาติแต่อย่างใด 

ทีนี้เข้าใจหรือยัง  ชาวชังชาติทั้งหลาย  แล้วแบบนี้มันสมควรให้เขาเรียกอย่างนี้มั้ยเล่า  ดูเหง้าหน้าตัวเองด้วย