‘ดร.โกวิท-พ่อจอห์น วิญญู’ ชี้ ‘ไวรัสโคโรนา’ เข้าไทย ทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเจ๊งแล้ว!

รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นพ่อของ “จอห์น วิญญู” พิธีกรชื่อดัง  ได้โพสต์ข้อความลงบาทวีตเตอร์ระบุว่า “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเจ๊งแล้วครับเจอไวรัสโคโรน่าเข้าเพราะเศรษฐกิจไทยผูกกับการท่องเที่ยวกับส่งออกเป็นหลัก  จีนเป็นนักท่องเที่ยวหลักแล้วจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ยังไง  ส่วนส่งออกก็เน้นสินค้าเกษตรก็เจอฝนแล้งและค่าเงินบาทแข็ง  ทำไงครับต้องคอยให้ครบ 5 ปีก่อนค่อยทบทวนหรือ?”