ศิลปินแห่งชาติ ระบุข้อเท็จจริง รัฐบาลที่รับมือไวรัส ‘ซาร์ส’ ไว้ได้ ไม่ใช่รัฐบาลประยุทธ์ แต่เป็นรัฐบาลทักษิณ

นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเท็จจริง รัฐบาลที่รับมือไวรัส “ซารส์” ไว้ได้ ไม่ใช่รัฐบาลของ “ประยุทธ์” แต่เป็นรัฐบาลของ “ทักษิณ”