5 สส.เศรษฐกิจใหม่ถอนตัวพ้นพรรคฝ่ายค้าน ‘มิ่งขวัญ’ อยู่ต่อใช้สิทธิ์ซักฟอกรมต.

นายศุภดิช อากาศฤกษ์ รักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ลงนามในหนังสือเมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 โดยยื่นต่อนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เรื่องแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่

โดยเนือหาในหนังสือระบุว่า “เนื่องด้วยการประชุมกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 มีมติที่ประชุมในพรรคเศรษฐกิจใหม่ ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อทำงานอิสระตามแนวทางของพรรค

ดังนั้นจึงขอแจ้งผลมติดังกล่าว ให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโปรดทราบ”

สำหรับพรรคเศรษฐกิจใหม่ มีส.ส.ทั้งสิ้น 6 คน ทั้งหมดเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้มีรายงานว่าในจำนวนนี้มีเพียงนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ที่จะยังทำหน้าที่ร่วมกับพรรคฝ่ายค้านต่อไป และจะใช้สิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา