พี่น้องครับ ‘นักเขียนชื่อดัง’ สังหรณ์ใจซักฟอกครั้งนี้ ฝ่ายที่จะโดนคือฝ่ายค้านมากกว่า

นายอธิชัย บุญประสิทธิ์ นักเขียนชื่อดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ “ผมสังหรณ์ใจว่า การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ฝ่ายที่จะโดนคือฝ่ายค้านมากกว่าครับ พี่น้องครับ”

พี่น้องครับ 'นักเขียนชื่อดัง' สังหรณ์ใจซักฟอกครั้งนี้ ฝ่ายที่จะโดนคือฝ่ายค้านมากกว่า 1