‘ศรีสุวรรณ’ ขยับแล้ว จ่อร้องผู้ตรวจฯฟัน ‘บิ๊กแดง’ หย่อนระเบียบทหาร ‘บิ๊กตู่’ ก็โดนปม ‘มินิฮาร์ท’

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563 ว่า ตามที่เกิดเหตุมีจ่าทหารบกทำการปล้นปืนประจำหน่วยกองพันกระสุนที่ 22 กองทัพภาคที่ 2 มาก่อเหตุยิงกราดประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากที่ศูนย์การค้า Terminal 21 จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ.63 ที่ผ่านมานั้น

กรณีดังกล่าวเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญประชาชนทั้งประเทศ และเป็นข่าวที่สร้างความเสื่อมเสียไปทั่วโลก ซึ่งมูลเหตุสำคัญน่าจะมาจากกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ในกองทัพบก น่าจะมีปัญหา จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง ปฏิรูป หรือสังคายนากันอย่างมโหฬารแล้ว เพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ และชื่อเสียงของกองทัพที่ผู้บังคับบัญชาในอดีตเคยร่วมกันสร้างและสั่งสมชื่อเสียงกันมาแต่กาลอดีต แต่ต้องมามัวหมอง ในยุคที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น รมว.กลาโหม มี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผบ.ทบ. และมี พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร เป็นแม่ทัพ ภาคที่ 2

ด้วยเหตุดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องให้องค์กรอิสระที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ นั่นคือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐนั้นๆให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมนั้น รวมทั้งสามารถเสนอแนะต่อกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนต่อไป

นอกจากนั้น ยังต้องร้องเรียนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบพฤติกรรมนายกรัฐมนตรี ที่ไม่แสดงอาการสำรวมในการเดินทางไป จ.นครราชสีมาในช่วงหลังเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการโบกไม้โบกมือยิ้มแย้มทักทายประชาชน และการแสดงท่ามือ “มินิฮาร์ท” ซึ่งผิดกาลเทศะเป็นอย่างมาก เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเป็นอย่างมากด้วย เพื่อให้ผู้ตรวจการฯเตือนไปยังคณะรัฐมนตรีว่าวันหลังอย่าได้มีพฤติกรรมเลียนแบบเยี่ยงนี้เป็นเด็ดขาด และจะเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าองค์กรอิสระที่มีอดีตนายทหารมานั่งเป็นประธานฯนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดได้หรือไม่ด้วย โดยสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่ 14 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการฯ อาคาร B หลักสี่ กทม.