‘จาตุรนต์’ ลั่นพรรคการเมืองใดจะคงอยู่ต่อไปได้หรือไม่ ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง นักการเมืองชื่อดัง ได้แสดงความคิดเห็นทางการผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าพรรคการเมืองใดจะคงอยู่ต่อไปได้หรือไม่ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาไม่ยุบพรรคกันง่ายๆอย่างประเทศไทย เขาจะยุบพรรคการเมืองก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองนั้นล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม คนของพรรคไปทำผิดกฎหมายอะไรก็ลงโทษคนที่ทำผิดไปตามกฎหมายพรรคการเมืองจะอยู่ได้หรือไม่ประชาชนเท่านั้นเป็นผู้ตัดสิน

สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะหลังการรัฐประหารปี 2549 เป็นต้นมาระบบกฎหมายว่าด้วยการยุบพรรคการเมือง ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายพรรคที่อยู่ตรงข้ามกับพวกเผด็จการและชนชั้นนำที่สมคบร่วมมือกับเผด็จการการยุบพรรคการเมือง จึงเป็นไปอย่างไม่มีเหตุผลมีผลไม่ทำผิดอะไรเลยก็ยุบพรรคได้ ผิดเล็กผิดน้อยก็กลายเป็นล้มล้างการปกครองการลงโทษไม่เป็นสัดส่วนกับการกระทำผิดคนๆเดียวทำผิดกฎหมายก็ทำลายล้างทั้งองค์กรบางครั้งแทนที่จะลงโทษผู้กระทำผิดกลับใช้เป็นเหตุในการล้มรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำกันมาแล้ว

ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองของไทย จึงเป็นเครื่องมือของพวกเผด็จการและอำนาจนิยม ที่ใช้หักล้างเจตนารมณ์ของประชาชนเพื่อให้ฝ่ายที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนเข้าสู่อำนาจหรืออยู่ในอำนาจได้ ทั้งๆที่ประชาชนไม่ได้เห็นชอบด้วยระบบแบบนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นธรรม มีแต่ทำให้ประเทศล้าหลังอ่อนแอ และเต็มไปด้วยเงื่อนไขแห่งความขัดแย้ง

พรรคอนาคตใหม่เพิ่งถูกตัดสินไปว่าไม่ได้ล้มล้างการปกครองไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครอง การที่หัวหน้าพรรคให้พรรคกู้เงินเป็นการกระทำอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ไม่พบว่าเงินนี้มาจากการทุจริตคดโกง ไม่พบว่าเงินถูกใช้ไปในการทุจริตในการเลือกตั้งไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดห้ามพรรคการเมืองกู้เงินอย่างชัดเจน หากจะถือว่าการให้กู้เงินนี้จะนำไปสู่การครอบงำพรรคก็สามารถระงับยับยั้งได้ การยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งหากเกิดขึ้นย่อมจะตามมาด้วยการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง และสิทธิอื่นของกรรมการบริหารพรรคจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลและไม่ได้สัดส่วนกับเหตุที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้การยุบพรรคการเมืองในขณะที่รัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำจนต้องประสบปัญหาในการประชุมสภาอยู่เป็นนิจ อีกทั้งเป็นเวลาที่ใกล้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนดุลกำลังในสภาจนแตกต่างไปจากเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

การยุบพรรคการเมืองด้วยหลักเหตุผลที่อ่อนแอ แต่กลับมีผลทางการเมืองมหาศาลเช่นนี้จึงจะเป็นผลเสียต่อหายต่อความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมือง ซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วปิดช่องทางและโอกาสในการแก้ปัญหาประเทศโดยรัฐสภาและจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทยให้หนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นด้วย

ระบบกฎหมายว่าด้วยการยุบพรรคการเมืองของประเทศไทยนี้ ควรยกเลิกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ไม่ควรให้ยุบพรรคกันง่ายๆไม่ควรให้ยุบพรรคเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองพรรคการเมืองใด จะคงอยู่ต่อไปได้หรือไม่ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน