นักเขียนดัง มองข้ามช้อต! พรรคใหม่กรณ์ชื่อ ‘กล้า’ คิดว่าพรรคสำรองอนค.ควรชื่ออะไรดี?

นายอธิชัย บุญประสิทธิ์  นักเขียนเรื่องสั้น  ได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “พรรคใหม่คุณกรณ์ชื่อ”กล้า” ท่านคิดว่าชื่อใหม่พรรคสำรองของพรรคอนค. ควรชื่ออะไรดีครับ?”