ยุบมาแล้ว 370 พรรค ‘ชาญวิทย์’ ชี้ยุบอีกหนึ่งพรรคจะเป็นไรไป

นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หนึ่งในผู้ร่วมลงชื่อคัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 16 ก.พ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุบไม่ยุบDissolving more than 370 political parties since 1933

การยุบพรรคการเมืองมาแต่ปี 2476 (สมัยรัฐบาลพระยามโน) 

เปนจำนวนกว่า 370 พรรค

จากพรรคคณะราษฎรถึงพรรคไทยรักษาชาติ(สมัยรัฐบาลประยุทธ)

ได้กลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี

ของรัฐข้าราชการไทยของเสนาอำมาตย์กับติ่งไปนานแล้ว

ดังนั้นอีกหนึ่งพรรคจะเปนไรไป55555