‘ปิยบุตร’ วืด! สภาฯคว่ำตั้งกมธ.ศึกษาแนวทางป้องกันรัฐประหาร

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม เพื่ออภิปรายญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต เสนอโดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

โดยล่าสุดที่ประชุมได้มีการลงมติในญัตติดังกล่าว ไม่เห็นด้วยให้ตั้งคณะกมธ.ฯ 242 ต่อ 215 งดออกเสียง 2 เสียง จากองค์ประชุม 459

'ปิยบุตร' วืด! สภาฯคว่ำตั้งกมธ.ศึกษาแนวทางป้องกันรัฐประหาร 1