คนจนได้เฮ!คลังคืนภาษีแวตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (แวต )ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน ที่เติมเงินเพิ่มเข้าไปในบัตร เพื่อนำไปซื้อสินค้าที่ไม่ใช่การซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ เช่น เสื้อผ้า ,โทรศัพท์มือถือ, หรือสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ที่อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกรมสรรพากรก็จะคืนให้ เช่น โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพและรองรับการใช้เงินแบบไร้เงินสด แต่จะไม่คืนภาษีฯให้กับสินค้ากลุ่ม เหล้า บุหรี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ส่วนระยะเวลาในการใช้มาตรการอาจกำหนดไว้ 3เดือน เมื่อถึงเวลาสิ้นปีก็ให้ผู้ถือบัตรฯมายื่นขอภาษีฯคืน โดยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ส่วนการคืนภาษีฯนั้น กรมสรรพากรจะคืนให้ครั้งเดียวทั้งหมด และไม่เป็นการเพิ่มความยุ่งยากแน่นอน และรัฐบาลอยากให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่ระบบภาษีอยู่ เนื่องจากจะทำให้รู้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีความเป็นอยูดีขึ้นหรือไม่

สำหรับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีรายได้น้อยนั้นเป็นแนวทางเดียวกันกับโครงการช็อปช่วยชาติ ที่สามารถนำรายได้จากการซื้อสินค้ามาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งทำต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศ แต่ในปีนี้อาจไม่มีการดำเนินการอีก เนื่องจากประชาชนมีกำลังซื้อ และความสามารถในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

รมว.คลัง กล่าวด้วยว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยผู้มีรายได้น้อยได้มากขึ้น ซึ่งวงเงินซื้อสินค้าและเพดานการขอคืนภาษีแวตยังไม่ได้กำหนด แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อโครงการสร้างภาษีแวตของกรมสรรพากรเสียหาย เพราะรัฐบาลจะตั้งงบประมาณมาคืนเท่ากับภาษีแวตที่กรมสรรพากรจ่ายคืนให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มาขอคืนภาษี