มือยื่น ‘กกต.’ ชง ‘ยุบพรรคอนาคตใหม่’ แถลงขอบคุณ ‘ศาลรธน.’ ยึดหลักการนิติบุคคลมหาชน – จี้เร่งไต่สวนอีก 2 พรรคการเมือง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ซึ่งเป็นผู้ร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ในนามสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย “เรื่อง ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่ยึดหลักการนิติบุคคลมหาชน” ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีผลวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธฺ กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี

โดยแถลงการณ์ ระบุตามที่ศาลรัฐรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรดทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปีและห้ามไปยุ่งเกี่ยวในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่นั้น สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ในฐานะผู้ยื่นคำร้องเรียนต่อกกต.ให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวนและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการกู้เงิน191ล้านบาทของพรรคอนาคตใหม่นั้นเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งหมดทั้งประเด็นนั้นสอดรับกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่บัญญัติห้ามไว้ในพรป.พรรคการเมือง 2560 แล้ว และถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานที่เหมาะสมที่นักการเมืองและพรรการมืองพึงน้อมรับและนำไปปฏิบัติมิให้เป้นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเฉพาะการวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลมหาชน พึงกระทำกรใดได้แต่เฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น อย่าริอ่านแปลความหลักกฎหมาย เพื่อตนเองหรือพรรคตน จนทำให้มองข้ามหลักกฎหมายนิติบุคคลมหาชนไป

นอกจากนั้นยังมีพรรคการเมืองอีก 2พรรคการเมืองที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐรรมนูญไทย ได้ยื่นคำร้องไว้ต่อกกต.ว่ามีการกระทำในลักษณะเทียบเคียงคล้ายกับพรรคอนาคตใหม่ คือการกู้เงิน การยืมเงิน ฯลฯ มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของพรรค ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องรีบไต่สวน สอบสวน และเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว เนื่องจากมีบรรทัดฐาน ตามคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณียุบพรรคอนาคตใหม่ไว้แล้ว แต่หาก กกต. ยังคงชักช้าในการดำเนินการก็อาจถูกครหาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติได้

แถลงมา ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย