‘ไพศาล’ ชี้ซื้อขายส.ส. คือ อาชญากรรมทางการเมืองเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครอง ลั่นต้องถูกประณาม

นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษาพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแสดงความคิดเห็นต่อกระแสข่าวการซื้อขายสส. ว่าเป็นอาชญากรรมทางการเมืองเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เป็นการกระทำที่ทรยศต่อประเทศชาติและประชาชน  เป็นเรื่องเส็งเคร็งน่ารังเกียจขยะแขยงอย่างยิ่งและเป็นความเสื่อมอย่างยิ่ง 

เราขอประนามการซื้อขายคนที่ทำคนให้เป็นสินค้าไปแล้ว  “ใครยอมตัวขายตนให้เงินทอง

 เป็นผู้มองไม่เห็นความเป็นคน””