ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำพิพากษา ยืนยกฟ้อง ‘ทักษิณ’ คดีแทรกแซงฟื้นฟู TPI

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกา เรื่อง ความผิด ต่อตำแหน่งหน้ที่ราชการ [คดีหมายเลขดำที่ อม.อธ. 4/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 6/2562 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโจทก์ นายทักษิณหรือพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จำเลยในคดีการฟื้นฟูทีพีไอ

ซึ่งคณะกรรมการป.ป.ช.โจทก์ยื่นอุทธรณ์คดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ส.ค.2561 ยกฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 จำเลย โดยองค์คณะอุทธรณ์ได้พิพากษายืนยกฟ้องนายทักษิณ ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา อ่านรายละเอียดทั้งหมด