แม่ทัพฝ่ายประชาธิปไตยหนุนสุดตัว นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องกำหนดอนาตตนเอง

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย “นคร มาฉิม” ได้แสดงความคิดถึงการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นักเรียน นิสิต นักศึกษาปัญญาชน พวกเธอจะเป็นผู้สร้างอนาคต สร้างประวัติศาสตร์

โลกปัจจุบันฝ่ายเผด็จการแม้พยายามใช้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และใช้สงครามจิตวิทยากับประชาชนล้างสมองคนไทยให้กลัว ให้โง่ จน เจ็บ เพื่อง่ายต่อการปกครองอย่างหนักหน่วง พยายามใช้เงินโปรยหว่านในนามบัตรประชารัฐหรือ บัตรคนจน เพื่อให้คนไทยส่วนหนึ่งสยบยอมเพื่อใช้เป็นฐานเสียงสนับสนุนพรรคการเมืองที่สนับสนุนเผด็จการเพื่อสืบทอดอำนาจของระบอบเผด็จการต่อไป พวกเขาสะกดได้เพียงประชาชนส่วนหนึ่งเท่านั้น

แต่นโยบายของรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้ไม่อาจ โกหก หลอกลวง สะกด นักเรียน นิสิตนักศึกษา ปัญญาชนผู้ตื่นรู้เท่าทันเผด็จการได้ เพราะพวกเขามองเห็นความจริงทุกอย่างว่า

 1. พล อ. ประยุทธ์ และคณะ คสช. สมคบคิดร่วมสร้างสถานะการณ์ แล้วยึดอำนาจประชาชนไปตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 พวกเขาจึงอยู่ในสถานะโจรกบฏ ไม่มีความชอบธรรมที่จะปกครองประเทศ ไม่มีอำนาจออกกฎหมาย ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างใหญ่หลวง และกระทบต่ออนาคตของนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนที่จบการศึกษามาแล้วไม่มีงานทำอย่างรุนแรงด้วย
 2. พวกเขารู้ว่า จอมเผด็จการ และคณะเผด็จการ คสช. สั่งให้บรรดาลิ่วล้อบริวารของเผด็จการทรราช พวกเนติบริกร สร้างกฎโจรกบฏขึ้นมา เรียกว่า รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการคสชปี 60 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้อำนาจคสช. แต่งตั้ง องค์กรอิสระ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา250 คน มาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พล. อ. ประยุทธ์จึงมาเป็นนายกอีกและจะเป็นต่อเนื่องไปอีกหลายปี อย่างน้อยอีก 7 ปีจากนี้ไปโดยประชาชนแทบจะไม่มีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรีได้เพราะพวกเขาล็อกสเปกไว้ ตามรัฐธรรมนูญเผด็จการหมดแล้ว แก้ไขไม่ได้ นอกจากรื้อทิ้งทั้งฉบับแล้วยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเท่านั้น
 3. พวกเขารู้ว่าภายใต้รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปในเสื้อคลุมประชาธิปไตยชุดนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ลำบากยากจน เกิดข้าวยากหมากแพงทุกแห่งหน พวกเขาเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะนายทุน ขุนศึก ศักดินา อำมาตย์ ข้าราชการระดับสูง เท่านั้น เกิดความเลื่อมล้ำในประเทศไทยมากที่สุดในโลก
 4. พวกเขารู้ว่าภายใต้การบริหารรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้
  แผ่นดินนี้ไม่มีความยุติธรรม
  แผ่นดินนี้ไร้มาตรฐาน
  แผ่นดินนี้มืดมน
  แผ่นดินนี้ใกล้จะเกิดกลียุคแล้ว

เมื่อการกดขี่ ข่มเหง ใกล้ถึงขีดสุดในขณะที่ผู้คนส่วนหนึ่งสยบยอมต่อระบอบเผด็จการ

มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปัญญาชนจำนวนหนึ่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด หลายสถาบัน กล้าลุกขึ้นสู้เพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ และ ประชาธิปไตยเพื่อประเทศไทยของเรา และเพื่อคนไทยทุกคนรวมถึงอนาคตของพวกเขาด้วยที่จะสร้างและกำหนดอนาคตของพวกเขาด้วยตัวของพวกเขาเอง ไม่ยอมให้เผด็จการทรราชล้างสมอง กดขี่ข่มเหงอีกต่อไป

จึงขอยกย่องชื่นชม พวกเธอ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน เพราะพวกเธอจะเป็นผู้สร้างอนาคตที่กำหนดเอง พวกเธอจะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่ชาติบ้านเมือง ให้ข้ามพ้นจากยุคมืด ไปสู่ยุคอารยะ

ขอพวกเธออย่าหยุดอย่าท้อแท้ อย่าหวั่นไหว อย่าทิ้งเป้าหมายและอุดมการณ์อันบริสุทธิ์ อีกไม่นานพวกเธอและฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะฝ่ายเผด็จการทรราชไปด้วยกัน.