‘วัฒนา’ ยันนิสิตชักธงดำไม่ผิดกฎหมาย เตือนใครสืบค้นประวัติส่วนตัวระวังผิดฐานหมิ่นประมาท

นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 4 มี.ค.2563 ถึงกรณีที่นิสิตสาวจุฬาฯชั้นปี 3 พยายามใช้ผ้าสีดำชักขึ้นแทนธงชาติที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 มีบทกำหนดโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับธงเฉพาะการใช้ ชัก หรือแสดงธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทย ธงอื่นของต่างประเทศ และธงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัติธง หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ส่วนธงดำมิได้ถือเป็นธงตามกฎหมายดังกล่าว

ดังนั้น การที่นิสิตจุฬาท่านหนึ่งพยายามจะชักธงดำขึ้นเสาของจุฬาเพื่อแสดงสัญลักษณ์การไว้อาลัยต่อกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นเสรีภาพในการแสดงออกด้วยการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 34 เมื่อการกระทำดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายทุกฝ่ายจึงควรให้ความเคารพ ส่วนจะเป็นความเหมาะสมหรือไม่เป็นเรื่องของดุลพินิจของแต่ละคน

การที่หลายฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกของนิสิตก็เป็นเสรีภาพที่กระทำได้ แต่การที่มีบุคคลไปสืบค้นประวัติรวมทั้งกล่าวหานิสิตดังกล่าวว่ามีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อชาติและขอให้ใช้มาตรการลงทัณฑ์ทางสังคมไม่รับเข้าทำงานต่างหากที่อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา 326 และมาตรา 309 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ทุกฝ่ายควรยอมรับว่าเหตุที่ทำให้นิสิตนักศึกษาต้องมารวมตัวกันเพื่อแสดงออกไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย หรือกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบือน นั้น มีอยู่จริง การเรียกร้องของนิสิตและนักศึกษาถือเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยและประโยชน์ต่อบ้านเมือง หากไม่ต้องการเห็นการชุมนุมเรียกร้องฝ่ายที่มีอำนาจก็ควรคืนอำนาจให้กับประชาชน ทำบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยและไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แค่นี้บ้านเมืองก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ ปัญหาคือทำไมต้องให้เด็กออกมาเรียกร้อง.