ศ.เอนก ชี้ธงชาติ และเพลงชาติ เป็นของคนไทยทุกคน ศักดิ์สิทธิ์ มีความหมายต่อจิตใจ จุดยืนการเมืองรอย่างไร ก็ลบหลู่ไม่ได้

ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นักวิชาการและนักการเมืองชาวไทย สมาชิกและกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ธงชาติ และเพลงชาติ เป็นของคนไทยทุกคน ศักดิ์สิทธิ์ และมีความหมายต่อจิตใจ ธงชาตินั้นมีสามสี แดง น้ำเงิน ขาว สีแดงนั้นหมายถึงชาติ สีน้ำเงินนั้นหมายถึงพระมหากษัตริย์ สีขาวนั้นหมายถึงศาสนา

เพลงชาติ น้องๆ โปรดทราบ แต่งขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 สะท้อนถึงไทยที่เป็นประชาชาติ คือ ประชาชนไทยทั้งมวลที่อยู่ใต้การปกครองแบบรัฐธรรมนูญนิยม อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

จะโกรธ จะเกลียด ใคร จะต่อต้านใคร ก็ลบหลู่ชาติไม่ได้ จะลบหลู่สามสีของธงชาติไม่ได้ ต้องการแสดงอารมณ์แสดงจุดยืนทางการเมืองอะไรอย่างไร ก็ลบหลู่ชาติ และสถาบันหลักของชาติไม่ได้”