ดร.เสรี เห็นใจรัฐบาล สร้างผลงานอะไร พวกเขาก็ไม่เห็น ประเทศมีปัญหาอะไร ก็โทษรัฐบาล ถามถ้า ‘ลุงตู่’ ลาออกแล้วจะเอาใคร

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย และคณาจารย์สถาบันทิศทางไทยนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้
ถ้าตอนนี้เป็นการเล่นเกม XO ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายตรงกันข้าม รัฐบาลยังไงก็แพ้

จับคนที่ทำผิดกฎหมาย ก็จะโดนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลด่าว่าใช้กฎหมายทำลายฝ่ายตรงกันข้าม

พอไม่จับคนทำผิดกฎหมาย เพราะกลัวการลุกฮือ พวกเขาก็เหิมเกริมไปกันใหญ่ แล้วคนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาล ก็มองว่ารัฐบาลอ่อนแอ ไม่รู้จักใช้กฎหมายจัดการกับคนที่ก่อความวุ่นวาย

เป้าหมายของพวกเขาคือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และพลเอกประยุทธ์ต้องลาออก เพราะเขามองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้และพลเอกประยุทธ์คืออุปสรรคที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยตามที่เขาต้องการไม่ได้

เห็นใจรัฐบาลจริงๆ สร้างผลงานอะไร พวกเขาก็ไม่เห็น ประเทศมีปัญหาอะไร ก็โทษรัฐบาลทุกเรื่อง จริงบ้างไม่จริงบ้าง ก็ต้องประณามว่ารัฐบาลไม่เอาไหน แล้วสรุปด้วยประโยคว่าพลเอกประยุทธ์ต้องลาออก

เหตุผลหรือตรรกะไม่ต้องใช้กันแล้ว ถ้านายกรัฐมนตรียังไม่ลาออก พวกนี้ก็จะป่วนประเทศต่อไป ลองคิดดูนะคะ ท่านทำผิดอะไรถึงขนาดต้องลาออก และถ้าท่านออกตอนนี้ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มีใครที่มีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีได้บ้าง ถ้ารู้แล้วท่านจะเอาใครคะ ลองคิดดูนะคะ