‘ลดาวัลลิ์’ ยื่น 2 ใบลาออกพ้นสมาชิก-กก.บห.พรรคเพื่อไทย ขอสร้างพรรคของตัวเอง รวมคนมีอุดมการณ์ตรงกัน

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2563 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย และกรรมการบริหารพรรค ได้โพสต์เอกสารลาออกจากสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย พร้อมข้อความระบุว่า นับจาก 13 กันยายน ปี 2535-2563 เป็นเวลา เกือบ 28ปี แต่ได้ทำหน้าที่ทางการเมืองตามกฏหมายเพียง 11 ปี ถูกตัดสิทธิ์ เว้นวรรคทางการเมือง นานเกือบ 17 ปี แต่ก็เป็น 11 ปีที่ดิฉันได้สร้างผลงานไว้มากมายทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา และผลงานระดับชาติอีกหลายโครงการ และได้สร้างนักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่นจำนวนหนึ่ง และก็ได้ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ให้กำลังใจตัวเองเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมตลอดมาอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชน ครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนๆคอยเป็นกำลังใจให้การสนับสนุนการทำงานเรื่อยมา ในฐานะประธานมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือฯ ประธานชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทย ได้หาเลี้ยงชีพด้วยธุรกิจส่วนตัวมาจนถึงวันนี้

จึงได้ตัดสินใจด้วยตัวเองลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย กรรมการบริหารพรรค รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพราะเห็นว่าการอยู่ในพรรคเพื่อไทยต่อไปก็คงไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติกับประชาชนได้ตามที่ควรจะเป็น

“ดิฉันเชื่อมั่นว่าเส้นทางข้างหน้ายังมีโอกาสจะริเริ่มสร้างสรรค์ได้ทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนตามแนวทางที่ตนเองมีความถนัด มีประสบการณ์และเป็นตัวของตัวเอง ดิฉันฝันมานานอยากมีพรรคการเมืองของตัวเอง อยากรวมคนที่มีอุดมการณ์ทำงานการเมืองเพื่อประชาชนจริงๆมาอยู่ด้วยกัน ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและให้ประชาชนมาร่วมขับเคลื่อนการเมืองร่วมกับพรรคอย่างแท้จริง ตอนนี้ยังไม่ขอสังกัดพรรคใดและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำที่ดี และให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา” นาฃลดาวัลลิ์ ระบุ