‘จาตุรนต์’ เศร้า ‘ผู้พิพากษาคณากร’ ยิงตัวตาย หวังเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่ปฏิรูประบบยุติธรรมให้ผู้พิพากษามีอิสระจากผู้บังคับบัญชา

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์ อดีตพรรคไทยรักษษชาติ(ทษช.) โพสต์ข้อความผ่านทวีตเตอร์ ต่อกรณีผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ ยิงตัวเองเสียชีวิต เมื่อเช้าวันที่ 7 มี.ค.2563 ระบุว่า “ขอแสดงควรอาลัยต่อการเสียชีวิตของท่านผู้พิพากษา คณากร เพียรชนะ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่เข้มแข็ง”

“จากการเสียชีวิตของผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ และจากข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่สังคมตลอดมา หวังว่าจะมีการปฏิรูประบบยุติธรรมของประเทศนี้ ให้ผู้พิพากษามีอิสระจากผู้บังคับบัญชาในการพิพากษาคดีและให้ระบบยุติธรรมตรวจสอบได้โดยประชาชน #ผู้พิพากษาเสียชีวิต #ปฏิรูประบบนุติธรรม #ผู้พิพากษายิงตัวเอง”

“คำว่าผู้พิพากษาต้องมีอิสระในการพิพากษาอรรถคดีนั้นต้องหมายรวมถึงการมีอิสระจากผู้บังคับบัญชาด้วย จะเกิดความเป็นอิสระได้จริงจะต้องมีการวางระบบที่ชัดเจนและต้องตรวจสอบได้ด้วยว่าเป็นระบบที่ผู้พิพากษามีอิสระจริง #ผู้พิพากษาเสียชีวิต #ปฏิรูประบบนุติธรรม #ผู้พิพากษายิงตัวเอง”

“ความจริงก็มีการพูดกันอยู่บ้างเรื่องความเป็นอิสระของผู้พิพากษา แต่ในประเทศไทยมักเน้นแต่เรื่องอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากอำนาจอธิปไตยอื่นและประชาชน อำนาจตุลาการและระบบยุติธรรมของไทยจึงแปลกกว่าของประเทศอื่นคืออิสระจากประชาชนแต่ผู้พิพากษาไม่มีอิสระจากผู้บังคับบัญชา #ผู้พิพากษายิงตัวเอง”

'จาตุรนต์' เศร้า 'ผู้พิพากษาคณากร' ยิงตัวตาย หวังเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่ปฏิรูประบบยุติธรรมให้ผู้พิพากษามีอิสระจากผู้บังคับบัญชา 1