‘ยิ่งลักษณ์’ ถือฤกษ์ ‘วันสตรีสากล’ เรียกร้องผู้ใหญ่และคนในสังคมทำเพื่อคนรุ่นหลัง ด้วยการสร้างความยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนทุกเพศทุกวัย

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม2563 ดิฉันขอกล่าวถึงสตรีทุกคนในฐานะที่เป็นเพศหญิง ซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ แต่ดิฉันเชื่อว่ายังมีอีกไม่น้อยที่มีความเข้มแข็งเพียงแต่ถ้ามีโอกาสที่เท่าเทียมกัน 

ดิฉันขอสนับสนุนความเท่าเทียมและความเท่าเทียมนี้จะมีส่วนเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเสมอภาคซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมควรสร้างเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชน #GenerationEquality เพราะถ้าเราคือผลผลิตของสตรีรุ่นก่อนหน้าที่พยายามสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมฉันใดเยาวชนรุ่นหลังก็คือผลผลิตของผู้ใหญ่ในปัจจุบันที่เป็นส่วนสร้างสังคมในปัจจุบันฉันนั้น

สิ่งที่ผู้ใหญ่และคนในสังคมสามารถทำเพื่อคนรุ่นหลังได้ก็คือการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม แบบไม่เลือกปฏิบัติต่อคนทุกเพศทุกวัย และประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

#IWD2020

#GenerationEquality

#EachforEquality

#InternationalWomensday