‘พรรคกล้า’ ชู 6 มาตรการพาเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติไวรัสโควิด-19

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพาต์เฟซบุ๊กเมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 มี.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวใจของวิกฤติเศรษฐกิจวันนี้คือ “วิกฤติเงินสด”

ดังนั้นทุกมาตรการของรัฐต้องช่วยให้เงินสด ถึงมือผู้ประกอบการ
และประชาชนโดยเร็ว รอไม่ได้เลยครับ !!

ทีม #กล้า ขอเสนอมาตรการที่เราคิดว่าช่วยได้จริง
ให้รัฐบาลพิจารณาครับ

  1. รัฐจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ประกอบการขนาดเล็ก 3 เดือน ไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย
  2. รัฐบาลรับผิดชอบสมทบกองทุนประกันสังคมแทนทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 6 เดือน ขาละ 750 บาทต่อเดือน
  3. รัฐมีมาตรการต่อท่อสินเชื่อโดยตรงให้ SME และผู้ค้ารายย่อย วงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน
  4. รัฐบาลลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลทันที 20% จากอัตราเดิม มีผลย้อนหลังปี 62 ใครจ่ายแล้วรอรับการคืนภาษีทันที
  5. รัฐบาลส่งเสริมการค้า online ประกาศลดค่าขนส่งพัสดุโดยไปรษณีย์ไทยทันที 50%
  6. รัฐบาลส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันไวรัสในที่ทำงานและครัวเรือนด้วยการกำหนดสิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 15,000 บาท นิติบุคคล 50,000 บาท

ทั้งหมดนี้ทีมกล้ายืนยันว่า ทำได้เลย และต้องเร็ว

รัฐมีวงเงินในกรอบวินัยทางการคลัง และ พรบ.หนี้สาธารณะเพียงพอ
ที่จะรับภาระนี้ได้ ต้องต่อท่ออากาศให้ประชาชนได้หายใจทันที

เวลานี้เราเห็นว่าเป็นเวลาที่ทุกพรรคการเมืองต้องร่วมกันระดมสมอง เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา และประคับประคองความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิดด้วยกันครับ

#เพิ่มเติม รายละเอียดเต็มทางเพจ กล้า ครับ

“กล้า” ระงับพิษเศรษฐกิจจากโควิด
ประคองเงินหมุน แก้ วิกฤตเงินสด !
เสนอ 4 หลักคิด 8 มาตรการแก่รัฐบา