‘สมชัย’ พูดถึงความอ่อนด้อย 4 ประการของรัฐบาล เหน็บเผื่อจะปรับตัวให้เรารอด

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้

พูดถึงความอ่อนด้อยของรัฐบาล เผื่อว่าจะปรับตัวให้เรารอด

  1. ความอ่อนด้อยด้านข้อมูลที่ตรงกันระหว่างหน่วยราชการ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการส่งออกหน้ากากอนามัย ระหว่าง กรมการค้าภายใน และ กรมศุลกากร ทำให้ประชาชนสับสน จะเชื่อถือใคร
  2. ความอ่อนด้อยในการบริหารของฝ่ายการเมือง วันๆรับแต่ข้อมูลจากข้าราชการประจำมาพูด ซึ่งไม่นิ่ง และทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น รมต. พาณิชย์ เคยพูดเมื่อปลายเดือน มกราคม 2563 ว่าเรามีสต็อกหน้ากากอนามัย 200 ล้านชิ้น มีกำลังผลิตอีกเดือนละ 100 ล้านชิ้น ประชาชนมีใช้อย่างเพียงพอไม่ขาดตลาด พอวันนี้ บอกว่า ไม่มีสต็อกเหลือ มีกำลังผลิตเพียง 36 ล้านชิ้นต่อเดือน จำเป็นต้องนำเข้าจากจีน
  3. ความอ่อนด้อยในการประสานงานอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจที่ทันสถานการณ์อย่างถูกต้อง ไม่กลับไปกลับมาให้สับสน มีหลายตัวอย่างเช่น กรณีการกักตัวผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงภัย การกำหนดประเทศเสี่ยงภัยที่เพิ่มจาก 4 ประเทศ เป็น 11 ประเทศ และกลับเป็น 4 ประเทศในวันเดียวกัน การยกเลิก Visa on arrival แล้วก็มาแถลงว่า ไม่มีการยกเลิก การบอกไม่ให้คนอยู่รวมกันมากๆ แต่มีนโยบายให้หน่วยราชการจัดประชุมหรือจัด event เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากๆในช่วง 3 เดือน จากเมษายน ถึง มิถุนายน 2563
  4. ความอ่อนด้อยในการสื่อสารเพื่อสร้างกำลังใจและให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้กับสถานการณ์โรคร้าย ทั้งตัวนายกรัฐมนตรีและตัวโฆษกทุกระดับ (เห็นว่าตั้งโฆษกโควิดด้วย) ต้องปรับตัว วันนี้ทุกคนหลบที่จะออกมาพูดกับประชาชนเพราะกลัวโดนด่า ยกเว้นนายกรัฐมนตรีที่มีคนเขียนบทให้พูด แต่บทกลับเยิ่นเย้อ วกวนไปหลายเรื่อง และไม่มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้