‘กล้า’ งัดรธน.ยันคนไทยมีสิทธิตรวจ โควิด 19′ ฟรี จี้รัฐบาลปล่อยงบกลางฉุกเฉิน

ขอบคุณรูปภาพจากเฟซบุ๊ก อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  เลขาธิการพรรคกล้า  ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 15  มี.ค. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รู้หรือไม่!?

คนไทยมีสิทธิตรวจ#โควิด 19 ฟรีตามรัฐธรรมนูญ

ถึงเวลาแล้วครับ!

ที่ควรนำงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 96,000 ล้านบาท 

บางส่วนอุดหนุนให้ “ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง” เน้นว่า “กลุ่มเสี่ยงนะครับ” ติดไวรัสโควิด-19 

เข้ารับการตรวจฟรีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

เพราะเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา47 

ที่บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย

จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลาเราไปเข้าโรงพยาบาลถ้าเกิดตรวจพบว่าเป็นโควิดก็รักษาฟรี  แต่ถ้าเกิดตรวจแล้วไม่เป็นโควิดก็ต้องเสียเงินค่าตรวจตั้งแต่ 6,000 6,500 7,500 บาทกินเงินถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือน 

ขณะที่มีคนรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทมีอยู่หลายสิบล้านคน  จึงควรต้องมีการตรวจโรคโควิดฟรี 

แต่หากงบประมาณของรัฐมีจำกัดและเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นในโรงพยาบาลมากไปก็ให้ตรวจฟรีเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง  เช่นบริเวณที่มีโรคโควิดระบาดบุคคลในบริเวณนั้นก็ควรมีสิทธิ์ได้รับการตรวจโรคฟรีทั้งหมด 

อยากให้รัฐบาลเร่งเปิดเป็นนโยบายให้มีการตรวจโรคโควิดฟรีจะเป็นการควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#กล้า#เรามาเพื่อลงมือทำ