รมช.อุตสาหกรรมยันแก้ ‘ขยะพิษ’ มุ่งตรวจตู้สินค้าหากพบผิดส่งกลับต้นทางทันที

รมช.อุตสาหกรรมแจงที่ประชุม สนช.แก้ปัญหากำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน ย้ำหากพบนำเข้ามาผิดวัตถุประสงค์จะส่งกลับประเทศต้นทางทันที พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับท้องถิ่นในการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด

วันที่ 13 กรกฎาคม มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งได้พิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพิษ ซึ่งพลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิก สนช. เป็นผู้ตั้งถามว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องการทราบว่ารัฐบาลกำหนดแนวทางหรือการนำเข้าเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร ส่วนที่นำเข้ามาแล้วรัฐบาลมีวิธีการผลักดันกลับไปประเทศต้นทางเมื่อพบการนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือมีวิธีการทำลายอย่างไรให้ถูกวิธี

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ทุกบริษัทที่จะนำเข้าเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน หากมีการปลอมแปลงหรือนำเข้าโดยผิดกฎหมาย ภาคีนำเข้าของเสียอันตรายเหล่านั้นต้องรับผิดชอบ สำหรับการอนุญาตให้นำเข้าของเสียที่เป็นซากอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะให้เฉพาะนำเข้ามาเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำเข้าเพื่อจำหน่ายหรือทำลาย

ทั้งนี้ หากพบว่านำเข้ามาผิดวัตถุประสงค์จะส่งกลับประเทศต้นทางทันที พร้อมย้ำว่า ภายใน 3 เดือนนี้ คณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิคส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด

รมช.อุตสาหกรรม กล่าวถึงมาตรการการควบคุมว่า นอกจากใช้มาตรการพักใบอนุญาตหากพบกระทำผิดแล้ว ยังได้เร่งตรวจสอบตู้สินค้าที่ท่าเรือที่มีการนำเข้าสินค้าประเภทดังกล่าว หากพบไม่ตรงตามใบอนุญาตจะดำเนินการให้ผู้นำเข้าส่งสินค้ากลับประเทศต้นทางและดำเนินคดีตามกฎหมายทันที รวมถึงจัดทำศูนย์ข้อมูล Big Data เพื่อประเมินโรงงานในกลุ่มเสี่ยง การบูรณาการความร่วมมือกับท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสด้วย