อดีตแม่ทัพโค่นระบอบทักษิณ ชี้ความไม่เชื่อมั่นรัฐบาล สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากพรรคภูมิใจไทย

อดีตแกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ “ไทกร พลสุวรรณ” โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่17 มี.ค. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเทศไทยต้องชนะ อย่างไร ?

Loading...

เวลากว่า 5 นาที ที่นายกฯประยุทธ์ใช้แถลงผ่านทีวีรวมการเฉพาะกิจ สูญเปล่า

สิ่งที่ประชาชนได้รับรู้คือ ความทรุดโทรมของนายกฯประยุทธ์ เหมือนชายชราอายุ 80 ไร้พลัง ไร้ความหวัง

เนื้อหาไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากที่ฝ่ายหมอแถลงไปแล้ว

ยิ่งเพิ่มความไม่เชื่อมั่นให้กับประชาชน

-ไม่มีมาตราการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเด็ดขาดแบบ “เจ็บแต่จบ” มีแต่มาตราการเลี้ยงไข้ มีแต่แก้ไขตามสถานการณ์

สรุป ชักช้า ไม่ทันสถานการณ์

ความไม่เชื่อมั่นสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากพรรคภูมิใจไทย

(1) บุรีรัมย์ของอาจารย์ใหญ่เนวิน ประกาศปิดจังหวัด

(2) อุทัยธานีของ ส.ส.ชาดาขาใหญ่ของภูมิใจไทย ประกาศปิดจังหวัด

ประชาชนอยากได้ความหวัง

ความหวังที่จะอยู่ในช่วงวิกฤตให้ได้

ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังวิกฤต

มาตราการหยุดการแพร่ระบาดอย่างเด็ดขาด มาตราการรองรับทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทรุดหนัก คือความหวัง

เช่น
(1) ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 2-3% 6 เดือน-1 ปี
(2) ลดภาษีบุคคล/นิติบุคคล 10% 6 เดือน-1 ปี
(3) ตั้งกองทุนให้บริษัท,ผู้ประกอบการ ขนาดเล็ก,ขนาดกลาง SME กู้ยืมโดยไร้ดอกเบี้ย เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นดำเนินกิจการต่อไปได้
(4) ตั้งกองทุนประกันการตกงาน เพื่อลดการเลิกจ้าง หรือให้ผู้ตกงานมีเงินดำรงชีพในช่วงตกงาน
ฯลฯ

นี่คือความหวังที่รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ประเทศไทยถึงจะชนะ

แต่หากไม่มีความหวัง ประเทศไทยจะชนะได้อย่างไร.