รองแม่ทัพเพื่อไทย ลั่นพรรคฝ่ายค้านจะร่วมช่วยแก้ไขการแพร่ระบาด โควิด 19 เพื่อประชาชนและประเทศชาติในทุกวิถีทางให้ดีที่สุด

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนักการเมืองแถวหน้าฝ่ายประชาธิปไตย “นคร มาฉิม” ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี้

พรรคฝ่ายค้านจะร่วมช่วยแก้ไขการแพร่ระบาด โควิด 19เพื่อประชาชนและประเทศชาติในทุกวิถีทางให้ดีที่สุด

แม้พรรคการเมืองฝ่ายค้านจะ ถูกฝ่ายรัฐบาลและระบอบเผด็จการทำร้าย ทำลายมาอย่างหนัก ทั้งยุบพรรค ตัดสิทธิทางการเมือง จับกุม คุมขัง ถูกกระทำย่ำยีได้รับบาดเจ็บ ล้มตายมานับไม่ถ้วน และยังคงถูกกดขี่ ข่มเหงอยู่ ด้วยกฎ กติกาของโจรกบฏ จนปัจจุบัน

แต่เมื่อบ้านเมืองเกิดโรคระบาดภัยพิบัติร้ายแรงคือ โควิด 19มากระทบ โรคระบาดนี้ไม่ได้แยกเพศ หรือวัย ไม่ได้แยกเชื้อชาติ ศาสนา ไม่ได้แยกความเชื่อทางการเมือง แต่ทุกคนได้รับผลกระทบ และกระทบเป็นลูกโซ่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พวกเรามองเห็นความไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ในการบริหารจัดการโรคระบาดของรัฐบาล จึงไม่อาจละเลย และเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวด จึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่าง ทุกด้านทั้งต่อรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด ร่วมรักษาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และดำเนินการเอาผิดกับพวกที่กักตุนหน้ากาก สินค้าและเวชภัณฑ์ที่เห็นแก่ตัว บนความเป็นความตายของเพื่อนร่วมชาติ

แต่ถึงอย่างไร พวกเราพรรคฝ่ายค้านซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยขอยึดมั่นในหลักการให้ฝ่ายเผด็จการจงเปิดใจให้กว้าง ยอมรับปัญหาของชาติบ้านเมือง ทั้ง การแก้ไขรัฐธรรมนูญเผด็จการ ,การยกเลิกยุทธ์ศาสตร์ชาติ20 ปี ,การให้สมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้งลาออก ,ให้องค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมเลือกข้าง, สองมาตราฐานลาออกการยุติการสืบทอดอำนาจที่ไม่มีความชอบธรรม

และสารพัดปัญหาที่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปในเสื้อคลุมประชาธิปไตยชุดนี้ก่อขึ้นและจะต้องรับผิด โดยพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยจะสงบนิ่งและพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและภาคเอกชนในการแก้ไขวิกฤติชาติครั้งนี้อย่างมีเอกภาพ จนกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิท 19 คลี่คลาย