อดีตผู้พิพากษา เสนอ ‘ผบ.ทบ.’ ประกาศกฎอัยการศึก เพื่อยับยั้งพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดการแพร่เชื้อ โควิด-19


นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา  โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

…..ถ้ามาตรการที่จังหวัดต่างๆประกาศใช้บังคับยังไม่มีผลในทางปฏิบัติและยังมีผู้ไม่ให้ความร่วมมืออันจะทำไม่สามารถหยุดยั้งแพร่เชื้อCOVID-19 ได้ 

…..เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยและป้องกันไม่ให้ประชาชนคนไทยต้องเกิดการเจ็บป่วยล้มตายจากการได้รับเขื้อCOVID-19 ดังที่เกิดอยู่ในประเทศต่างๆอยู่ในขณะนี้เช่นประเทศสาธารณรัฐอิตาลีเป็นต้น

…..จึงขอเสนอให้ผู้บัญชาการทหารบกประกาศกฎอัยการศึกโดยให้มีผลใช้บังคับทั่วประเทศเพื่อจะได้มีอำนาจสั่งการให้มีการระงับยับยั้งพฤติกรรมต่างๆที่จะก่อให้เกิดการแพร่เชื้อCOVID-19 ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ที่สุดต่อไป 

…..ในขณะที่รัฐบาลก็ต้องดำเนินการข่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐโดยเร่งด่วนด้วย 

…..ข้อเสนอนี้เป็นความเห็นส่วนตัวท่านผู้ใดจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรก็เป็นดุลพินิจของแต่ละคน แต่ผู้ที่เป็นอารยชนควร ต้องยอมรับความเห็นต่างและไม่ด่าว่ากล่าวกันด้วยภาษาที่หยาบคาย.

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng