ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ร่วมกับ อบต.มะเกลือเก่า ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน จากสภาพปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ในพื้นที่ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยการนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่11 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

Loading...