วัดใจรัฐบาล ‘วีระ’ เสนอปิดตลาดในห้าง ‘เจ้าสัว’ เปิด ‘ตลาดสด’ คุมให้ดีช่วยคนจน

นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน โพสต์เฟซบุ๊ก Veera Somkwamkid มีเนื้อหาดังนี้

ในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลควรสั่งปิดตลาดในห้างของเจ้าสัวใหญ่ๆทั้งหลาย เนื่องจากเป็นสถานที่ปิด(ห้องแอร์)มีโอกาสแพร่เชื้อได้มากกว่า

และควรส่งเสริมให้มีตลาดชาวบ้านซึ่งตั้งอยู่ตามจุดต่างๆที่เจ้าหน้าที่รัฐสามารถดูแลควบคุมได้สะดวก มีการกำหนดเวลาซื้อขายให้ชัดเจนเป็นเวลา เช่นตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ในแต่ละวัน มีการจัดการป้องกันที่ดีรัดกุม มีจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าออกตลาด มีแอลกอฮอล์เจลให้ล้างมือ

หากทำได้ตามนี้ จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ ที่สำคัญจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไป ที่มีฐานะปานกลางไปจนถึงคนยากจน ให้สามารถนำของสดของแห้งที่ผลิตเองได้มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน

ทุกวันนี้ชาวประมงขายปลาไม่ได้ คนปลูกผักผลไม้ไม่มีตลาดจะขาย พ่อค้าแม่ขายไม่มีตลาดจะขาย รัฐสั่งปิดตลาดสด อย่าบังคับให้ชาวบ้านต้องเอาเงินไปให้ตลาดในห้างของเจ้าสัวเพียงอย่างเดียว ชาวบ้านที่เคยค้าขายได้กำลังจะอดตายหมดแล้ว

วัดใจรัฐบาลจะเห็นแก่ประชาชนส่วนใหญ่ หรือจะเห็นแก่คนรวยและเจ้าสัวนายทุนหน้าเลือดทั้งหลาย