ดร.อาทิตย์ ชมเปาะ ‘ทักษิณ’ วิสัยทัศน์กว้างไกล-ภาวะผู้นำบริหารประเทศสูงมาก ยากที่จะหาใครทัดเทียมได้

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย รังสิต โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “วิสัยทัศน์ วิสัยสามารถ ความคิดความอ่านที่กว้างไกล และความเป็นผู้นำในการบริหารประเทศของนายกทักษิณ ชินวัตร นับว่ามีสูงมากยากที่จะหาใครทัดเทียมได้

เสียดายอยู่อย่างเดียวว่า ถ้าไม่นำผลประโยชน์ของชาติไปเป็นของตนเองพวกพ้องและต่างชาติโดยไม่ชอบไม่ควร และไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินไป น่าจะเป็นคุณูปการ ต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่ง”

Loading...