กองทัพบก จัดรถครัวสนาม ออกตั้งโรงครัว ทำข้าวกล่อง แจกจ่ายฟรี!

เฟซบุ๊กศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center เปิดเผยว่า กองทัพบก จัดรถครัวสนาม ออกตั้งโรงครัว ทำข้าวกล่อง แจกจ่ายฟรี!! ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และ ดูแลผู้ยากไร้

กองพลทหารราบที่ 7 นำรถครัวสนามออกตั้งโรงครัวจัดทำอาหารกล่องจำนวน 150 กล่อง เพื่อแจกจ่ายมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และชุมชนรอบค่าย โดยประชาชนที่มารับบริการได้ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบตรวจคัดกรองที่หน่วยได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี รวมถึงมีประชาชนจิตอาสาภาคเอกชนได้นำวัตถุดิบ , เครื่องปรุงอาหาร มาร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก

Loading...

เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเดินทางมารับอาหารกล่อง จึงทำให้อาหารกล่องที่ได้จัดทำ หมดเกลี้ยงภายใน 1 ชั่วโมง โดยประชาชนต่างขอบคุณ และรู้สึกยินดีที่หน่วยทหารดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย