รัฐบาลมี ‘พรก.ฉุกเฉิน’ ในมือไม่คิดอะไรบ้างหรือ ‘สมชัย’ อ้างอเมริกาห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยแล้ว แต่ไทยยังไหลอีกเดือนละเป็นร้อยตัน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ปปช.) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2563 ว่า “อเมริกา ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศแล้ว

ประเทศไทย ยังไหลอีกเดือนละเป็นร้อยตัน

มีประกาศ แต่มีข้อยกเว้นอนุญาตโดยข้าราชการประจำ

รัฐบาลมี พรก.ฉุกเฉินในมือ ไม่คิดอะไรบ้างหรือ”