‘ไพศาล’ ยกเหตุผล 3 ประการ จะทำให้คนไทยเลิกกลัวไวรัสโควิด-19

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2563 ระบุว่า คนจะเลิกกลัวไวรัสโคขวิดด้วยเหตุ 3 ประการ

1 เมื่อรู้ และเชื่อมั่น ว่ามียารักษา ให้หายได้ในเวลา 24-48 ชั่วโมง

2 เมื่อไม่มีงานทำ เมื่อทำธุรกิจไม่ได้ เมื่ออดอยากหิวโหยเงินสดหมดมือ

3 เมื่อมีการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมย่ำยีข่มเหงจิตใจราษฎร คนชั่วลอยนวล คนทำดี รักษาประโยชน์ชาติประชาชนถูกข่มเหงรังแกกลั่นแกล้ง

แม้ว่าจะเลิกกลัวไวรัสโคขวิดเหมือนกันแต่ผลไม่เหมือนกัน