ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ฟังทางนี้ ‘ดร.เสรี’ แนะวิธีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 12 เม.ย.2563 เพื่อสื่อสารไปยังผู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลหลังเกิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ว่า  “ถ้ารัฐมองข้ามการเยียวยาให้กลุ่มเราจง “บอก” ดีกว่า “บ่น” จง “ชี้ให้เห็น” โดยไม่ต้อง “ด่า” ดีกว่านะคะอาชีพในประเทศเรามีเป็นร้อยเป็นพัน อาจจะหลงลืมไปบ้างบอกให้รู้ชี้ให้เห็น รัฐบาลก็ควรฟังนะคะ”

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ฟังทางนี้ 'ดร.เสรี' แนะวิธีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล 1