‘วัฒนา’ แนะรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโควิด-19 เป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ

นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรไวรัสโควิด-19 โดยเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตปกติ เป็นของขวัญวันปีใหม่ไทย 13 เม.ย. 2563

นยวัฒนา ระบุว่า สถิติคนไทยติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดที่ตรวจพบ ณ วันที่ 12 เมษายน มีจำนวน 33 ราย การที่ผู้ติดเชื้อมีจำนวนน้อยลงในขณะที่จำนวนรวมของผู้ติดเชื้อไม่มากแสดงว่าไทยรับมือได้ดีจึงขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกัน เมื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่รับมือได้แล้ว รัฐบาลจึงควรผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนได้กลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและใช้ชีวิตประจำวันตามปกติโดยเร็วที่สุด

Loading...

“แต่การกลับมามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอีกครั้งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยโดยทุกฝ่ายต้องมีวินัยด้านการสาธารณสุขซึ่งสามารถกระทำได้ เช่น รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญโดยตรวจเชื้อให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินกิจการใหม่ จากนั้นออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ปลอดเชื้อได้กลับไปทำมาหากินตามปกติภายใต้ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การจัดที่นั่งที่มีระยะห่าง หรือมาตรการอื่นๆ ที่รัฐเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม”

นายวัฒนา กล่าวว่า ระยะเวลาที่เหลือจากนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน มีมากพอที่รัฐบาลจะเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ การปล่อยให้เศรษฐกิจหยุดชะงักนานไปนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังทำให้การฟื้นฟูมีความยากลำบากมากขึ้นตามลำดับ ผมเชื่อว่าคนไทยรู้ถึงอันตรายของไวรัสและรู้วิธีที่จะป้องกันตัวแล้ว ควรให้โอกาสประชาชนได้กลับไปทำมาหากินเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยจะดีกว่า

“สุขสันต์วันสงกรานต์ 2563 ขอให้ทุกท่านมีความสุข ปลอดภัยจากโควิด-19 และได้กลับมามีชีวิตตามปกติโดยเร็วครับ”