โฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดตัวเลขมากกว่า 40 ล้านคนทุกข์จากโควิด-19 จี้รัฐบาลเร่งเยียวยาให้ถูกต้อง ถูกคน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ว่า แฮชแท็ก #ทําไมไม่ได้5พัน ทะยานติดอันดับต้นๆของทวิตเตอร์ เป็นหนึ่งในสิ่งบ่งชี้ว่าเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาล มีคนถูกทิ้งจาก www.เราไม่ทิ้งกัน.com จำนวนมาก รัฐบาลใช้งบประมาณมหาศาลลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง ICT จำนวนเงินมากกว่า 100,000 ล้านบาท

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อไปว่า แต่วันนี้ยังสับสน ว่าระบบคัดกรองที่มีปัญหาใช้ เอไอ หรือ ใช้สิ่งใดคัดกรอง บางคนทั้งชีวิตไม่เคยเกี่ยวข้าว ระบบบอกว่าเป็นเกษตรกร ซึ่งมีความผิดปรกติเกิดขึ้นจำนวนมาก ผลพวงจากการ Lockdown ทุกอย่างกะทันหันโดยไม่มีมาตรการรองรับ สร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตของผู้ยากไร้ ผู้ใช้แรงงาน อาชีพรับจ้างทุกอาชีพ และอาชีพอิสระ มากกว่า 40 ล้านคน เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแทบทุกระดับต้องหยุดชะงักหมด ผู้คนไม่สามารถหารายได้ บางส่วนตัดสินใจฆ่าตัวตายหนีปัญหา บางส่วนกำลังจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นขโมย

“งบประมาณมีแล้ว ยิงศรให้ตรงเป้า เยียวยาให้ถูกคน คนเดือดร้อนต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที คนลงทะเบียน 27 ล้านคน ใครได้ ใครไม่ได้ ติดเงื่อนไขใด ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ รัฐบาลต้องรับผิดชอบระบบการคัดกรองที่มีปัญหา ประชาชนที่เดือดร้อนไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยา ไม่ใช่เพียงจะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านสามารถอุทธรณ์ได้ แต่ต้องพัฒนาระบบให้มีความถูกต้องเปิดเผยได้ การใช้ BigData หรือ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของรัฐ หาผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 ให้พบ แล้วเร่งเยียวยาให้ถูกต้อง ถูกคน”นายอนุสรณ์ กล่าว