‘กรณ์’ ชงคม 8 ประเด็นให้นายกฯ Video Conference กับผู้นำอาเซียน+3 ฝ่าวิกฤติโควิด

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อ 14 เม.ย.2563 โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

เช้านี้ท่านนายกฯมี video conference กับผู้นำอาเซียน +3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)

จากวิกฤติ Covid มีหลากหลายประเด็นที่คงต้องหารือกัน ในความเห็นของผม อยากให้มีการพูดคุยกันในประเด็นต่างๆตามนี้

  1. ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ – การตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านในกรณีที่มีวิกฤติทางการแพทย์เป็นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งนอกจากประเด็นมนุษย์ชนแล้ว โควิดทำให้เราเห็นว่าหากเพื่อนบ้านป่วย เราก็เสี่ยงด้วย
  2. การกำหนดการเพิ่มความร่วมมือทางการค้าระหว่าง 13 ประเทศ เพื่อสร้างอุปสงค์ภายในกลุ่ม – ผมเชื่อว่าการค้าขายภายในภูมิภาคจะมีความสำคัญมากขึ้นหลังวิกฤติคลี่คลาย
  3. การกำหนดนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน ทั้งในทิศทางและจังหวะเวลา – กำลังซื้อและกระบวนการการผลิตที่ฟื้นพร้อมกันมีพลังมากกว่า
  4. การกำหนดระบบการดูแล และการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และระบบการกำกับการเคลื่อนไหว – โควิดที่วิกฤติในเอเชียและทั่วโลกส่วนสำคัญมาจากแรงงานที่มีลักษณะการทำงานและอยู่อาศัยที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อโรค
  5. การวางแผนการรื้อฟื้นการท่องเที่ยวภายในกลุ่ม และเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเปิดตลาด – ผมเชื่อว่าในช่วงแรกการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคจะฟื้นก่อน และเรายังจะพึ่งการท่องเที่ยวจากโซนตะวันตกไม่ได้ไปอีกระยะหนึ่ง
  6. การส่งเสริมระบบ logistic ในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ทั่วทั้งเอเชีย
  7. การแชร์ data และนวัตกรรมระหว่างกันจะช่วยให้การแก้ปัญหาต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  8. การส่งเสริมการสร้าง platform มีความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดโดย platform provider ในระบบปัจจุบัน