ส.ว.วันชัย เรียกร้องเงินเยียวยาและเงินฟื้นฟูต้องไม่มีการทุจริตเล่นพรรคเล่นพวก

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า เรื่องการเยียวยารัฐบาลน่าจะมาถูกทาง ที่ใช้กลไกของรัฐทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ อำเภอ จังหวัด ช่วยกันกลั่นกรองตรวจสอบ รับเรื่องราวของคนที่เดือดร้อนโดยตรง ฟังปัญหา รู้ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นด้วยกลไกของรัฐเอง เสริมเพิ่มจากAIที่รัฐทำอยู่ นี่แหละถือว่าถึงตัวถึงคน ถึงความเดือดร้อนจริงๆ เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน และขอให้รัฐได้เอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาเยียวยาในครั้งนี้ ซีกฝ่ายการเมืองจะให้ข้อสังเกตเสนอแนะ กล่าวหาว่าอย่างไรก็อย่าไปถือสา สถานการณ์นี้หยุดกับการต่อปากต่อคำทางการเมืองเสียบ้าง ใครที่เล่นการเมืองจนลืมเรื่องวิกฤตของบ้านเมืองก็ให้ประชาชนเขาดูแลคนพวกนี้กันไป

นายวันชัย กล่าวต่อว่าแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือการทุจริต การเล่นพรรคเล่นพวก ไม่ถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆ และเรื่องแบบนี้ก็เป็นมาทุกยุคทุกสมัย รวมหัวรวมตัวกันทำมาหากินจากงบประมาณแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเงินของคนพิการ คนด้อยโอกาส เงินเด็กนักเรียน เงินเยียวยาภัยต่างๆก็ถูกพวกฉ้อฉลหากินกันมาโดยตลอด แต่ความเดือดร้อนที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วแผ่นดินขณะนี้ ถ้ายังมีเหลือบรวมหัวหากินกันแบบเดิมต้องจัดการกันอย่างเด็ดขาด ตัดหัวไปเลย ต้องเร็วและแรงให้เห็นกันจะๆ ขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องทำหน้าที่นี้เลิกคิดเลิกหาประโยชน์จากเงินงบประมาณในส่วนนี้ และผู้มีอำนาจก็ต้องเข้มงวดกวดขันให้ถึงลูกถึงคน ทุกขั้นตอนต้องปิดประตูตายการทุจริต

Loading...

“นั่นเป็นเงินเยียวยาและเงินฟื้นฟูก็กำลังจะตามมาจากพรก.กู้เงิน ก็ต้องถึงต่อการฟื้นฟูเช่นเดียวกัน ไม่ใช่มาจ้องที่จะหาประโยชน์ เล่นพรรคเล่นพวกกันอีก เงินมีจำกัด เงินมาจากการกู้ มาจากเลือดเนื้อและภาษีของประชาชน เรื่องหาประโยชน์ต้องเลิกไปให้ได้ รัฐต้องพร้อมต่อการเข้มงวดกวดขันจริงจังเช่นเดียวกัน ประชาชนทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตา ฝ่ายการเมืองก็ต้องช่วยกันตรวจสอบ อย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้น ประชาชนจะต้องเป็นศูนย์กลางของการเยียวยาและการฟื้นฟู ถ้าผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนคิดกันได้อย่างนี้ วิกฤตจากผู้เดือดร้อนก็คงจะบรรเทาไปได้บ้าง แต่ถ้ามีการทุจริตเมื่อไหร่ นี่แหละถือว่าเป็นโรคร้าย รุนแรงกว่าโควิดเสียอีก”นายวันชัย กล่าว