‘วัฒนา’ ลั่นต้องการผู้นำที่มีความรู้ทางเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและประชาคมโลก

นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์รูปภาพนายทักษิน และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี  พร้อมข้อความระบุว่า “ผลกระทบจากโควิด-19 จะทำให้กำลังซื้อของโลกหดหายนั่นคือการส่งออกและการลงทุนของไทยจะตายตามโลกส่วนการท่องเที่ยวจะซบเซาไปอีกนานเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสจะทำให้ผู้คนไม่กล้าเดินทางธุรกิจการบินโรงแรมภัตตาคารจะได้รับผลกระทบคนจะตกงานและอาชญากรรมจะสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ไทยจึงเหลือ“การบริโภคภายใน” เป็นเครื่องจักรตัวเดียวที่จะพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลายโดยมีเงินกู้1.9 ล้านล้านบาทซึ่งอยู่ในการดูแลของรัฐบาล1.0 ล้านล้านบาทและอยู่ในการดูแลของธปทอีก9 แสนล้านบาทเป็นเครื่องมือในการกอบกู้เศรษฐกิจ

Loading...

สำหรับเงินกู้1.0 ล้านล้านบาทที่จริงคืองบลงทุนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนได้แก่6 แสนล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนส่วนอีก4 แสนล้านบาทใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมข้อกังวลของผมคือ

(1) ผู้ที่พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้1.0 ล้านล้านบาทคือข้าราชการประจำรวม6 คนและคนที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นอีก5 คนซึ่งเท่ากับให้พลเอกประยุทธ์ที่ไม่เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจเป็นคนดูแลการใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

(2) การจ่ายเงินเยียวยาต้องทำควบคู่ไปกับการพักชำระหนี้ไม่เช่นนั้นเงินจะไหลไปที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินแทนที่จะถูกนำมาใช้จ่ายในตลาดซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

(3) การจ่ายเงินเยียวยาควรจ่ายให้กับทุกครัวเรือนเพราะหากคนไทย20 ล้านครัวเรือนออกมาใช้เงินพร้อมกันจะเกิดพลังมหาศาลกระตุ้นการบริโภคภายใน 

(4) เพื่อให้คนยากจนได้อานิสงส์รัฐก็ควรผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ธุรกิจของชาวบ้านได้กลับมาทำมาหากินไม่เช่นนั้นเงินที่แจกจะไหลไปที่เศรษฐีไม่กี่ตระกูลที่ธุรกิจไม่ถูกห้ามเช่นร้านสะดวกซื้อเป็นต้น 

(5) รัฐควรสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจเมื่อตัวเลขผู้ป่วยและผู้ติดเชื้ออยู่ในภาวะที่สามารถรับมือได้แล้ว ก็ควรผ่อนคลายมาตรการเพื่อคืนชีวิตปกติบนมาตรฐานสาธารณสุขที่เหมาะสมให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตามการนำพาประเทศออกจากวิกฤตครั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญที่สุดคือผู้นำที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นอันจะนำมาซึ่งความมั่นใจที่จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพราะหากประชาชนไม่เชื่อมั่นก็จะไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยและไม่กล้าลงทุนเศรษฐกิจก็จะแย่หนักขึ้นไปอีก เราจึงต้องการผู้นำที่มีความรู้ทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและประชาคมโลกได้ไม่เช่นนั้นก็จะเห็นคนไทยต้องฆ่าตัวตายรายวันครับ